Projektering og rådgivning, Jernbanen

Byggeledelse

Bossen & Hansen har været byggeleder på en del større og mindre projekter for Banedanmark. Som byggeleder har det b.la. været vores opgave at være ansvarlig for udførelsen af infrastrukturarbejde, ledelse af byggeledelses-organisationen, styring af entreprenører, gennemgang af udbuds- og kontraktmateriale, kontakten til projektlederen, overdragelse af projekter i afslutningsfasen til teknisk drift samt styring af kvalitet, tid, økonomi, miljø, arbejdsmiljø, jernbanesikkerhed og togdriftens regularitet.

Fagtilsyn og projekteringsledelse indenfor stærkstrøm -og kørestrøm

Det er vores opgave at være behjælpelig med, at bistå projektlederen omkring tekniske forhold ved indgåelse af aftaler, udarbejde udkast til Sikkerhedsplan eller kvalitetssikre rådgivers udkast til Sikkerhedsplan, sikre at der anvendes korrekt normgrundlag,tegningsgrundlag samt tegnings- og principbeskrivelser. Vi skal desuden sikre myndighedstilladelser samt bistår ved stadieplanlægning og bygherreleverancer. Vi udfører desuden tilsyn og kontrol med stærkstrøms- og kørestrømsanlæg og vi sikre at entreprisen fagligt gennemføres i henhold til foreliggende projekt- og aftalegrundlag. Vi er behjælpelige med faglig støtte og rådgivning overfor byggeledelsen og projektets øvrige organisation samt løbende kontrollere at KS dokumentationen er tilstrækkelig og korrekt udført.

Sporskiftevarme

I forbindelse med sporskiftevarme udfører vi opgradering af eksisterende sporskifter til nyt system. Vi bistår ved besigtigelse af sporskifter og tavleplaceringer, kontrollere om eksisterende forsyning er tilstrækkelig, og oprettelse af dokumentation as built. Vi vurdere ved besigtigelsen anlæggenes tilstand, og vurdere hvor meget af anlægskomponenterne der kan genbruges samt udarbejder udbudsmateriale bestående af b.la. SAB, TBL, TAG. Vi laver oplæg til og bistand ved planlægning af systemspærringer, bistand ved udbud samt fagtilsyn ved udførelse.

SRO-anlæg

Vi kan være behjælpelige med rådgivning, projektering fra start til slut af små og store SCADA-systemer, El-dokumentation, design af anlæg til aflevering samt idriftsættelse af færdigt anlæg.

Nødstrømsanlæg (UPS og generatorer)

Vi projekterer hovedkabler fra generatorer til tavler, føringsveje, rørføringer, tavler for lys og stikkontakter i generatorbygningerne, driftsjording samt supplerende potentialudligning samt projektering af slavepaneler for generatorstyring samt nødstop i hovedtavler.

BPU

Projektering af beskyttelses- og potentialudligningsområder jf. Banedanmarks normer. 

Fjernstyring

Vi udfører tilsyn, projektledelse, udfærdigelse af udbudsmateriale, detailprojektering af ændringer, opgraderinger eller nybyg, datakommunikation mellem fjernstyringscentral og understationer samt funktionstest og ibrugtagningstest (FAT og SAT) med leverandører.

Ranger-, terræn- og perronbelysning

I forbindelse med belysning på jernbanen såsom rangerbelysning, terrænbelysning eller perronbelysning, er vi som oftest behjælpelig med lysberegninger, projektering af føringsveje samt oversigt over elforsyninger.

Sikring samt jord og afvanding

Som konsortium kan vi tilbyde tilsyn og rådgivning indenfor alt sikringsteknisk arbejder samt projektering og tilsynserfaring indenfor jord- og afvandingsarbejder ved sporombygning, broer, tunneller, dæmningsarbejder og kloakarbejder.

CSM-RA (Common Safety Methods-Railway)

Forskelle i vurdering og accept af ændringer i jernbanesystemet, har været en hindring for grænseoverskridende operationer og godkendelse af jernbanevarer i forskellige medlemsstater.
CSM-RA står for En fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering af jernbanesystemet. Forordningen (402/2013) trådte i kraft d. 23. maj 2013, med anvendelse fra d. 21. maj 2015. Den fælles sikkerhedsmetode skal benyttes, når der foretages ændringer af jernbanesystemet, det kan fx være tekniske, driftsmæssige eller organisatoriske ændringer.

Bossen & Hansens banefolk gennemgår løbende efteruddannelser og kurser og de har derfor bl.a. også været på kursus i Grundlæggende risikostyring, Grundlæggende CSM samt Videregående CSM. 

Vi kan b.la. være behjælpelige med udarbejdelse af systemdifinition, farelog samt indsamling af nødvendig dokumentation for tillæg 1 samt tillæg 2. 

Du kan læse den nye forordning om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering nr. 402/2013 (CSM-RA) HER 


Referencer indenfor jernbanen


Reference:

Sporombygning Langå-Hobro 

Udført for:

Banedanmark 

Beskrivelse:

Fagbyggeledelse på sporombygningen Langå-Hobro med ansvar for sikring, stærkstrøm, tværfaglig deltagelse i alle byggeledelsesopgaver, ansvarlig for indhentning og fremsendelse af CSM dokumentation for tillæg 1 og 2 til TBBST, risikovurderinger .Planlægning af ibrugtagninger sammen med ibrugtagningsgruppen for ibrugtagning af b.la nyt sikringsanlæg i Randers. Arbejdet udføres på den 45 kilometer lange strækning mellem Langå- Hobro, hvor der skal skiftes ca. 77 km skinner, 72 km sveller, ombygges af 3 overkørsler samt udveksling af 26 sporskifter. Desuden skal Stevnstrup, Randers, Fårup og Hobro stationer ombygges.

Udført i:

2018-pågår

Arbejdsområde:

Fagbyggeledelse

 

Reference:
Sporombygning Langå-Hobro

Udført for:
Banedanmark

Beskrivelse:
Fagbyggeledelse på sporombygningen Langå-Hobro med ansvar for sikring, stærkstrøm, tværfaglig deltagelse i alle byggeledelsesopgaver, ansvarlig for indhentning og fremsendelse af CSM dokumentation for tillæg 1 og 2 til TBBST, risikovurderinger .Planlægning af ibrugtagninger sammen med ibrugtagningsgruppen for ibrugtagning af b.la nyt sikringsanlæg i Randers. Arbejdet udføres på den 45 kilometer lange strækning mellem Langå- Hobro, hvor der skal skiftes ca. 77 km skinner, 72 km sveller, ombygges af 3 overkørsler samt udveksling af 26 sporskifter. Desuden skal Stevnstrup, Randers, Fårup og Hobro stationer ombygges.

Udført i:
2018-pågår

Arbejdsområde:
Fagbyggeledelse


Reference:

Sporfornyelse Valby-Svanemøllen 

Udført for:

Banedanmark 

Beskrivelse:

Byggeledelse på sporfornyelsen på strækningen Valby-Svanemøllen inkl. Boulevardtunnelen for Banedanmark i 2017. Projektet omfatter fornyelse af 30 sporskifter, 1 krydsningssporskifte, 6 skæringer, ca. 16 km ballastrensning og udveksling af ca. 9 km skinner og 7 km sveller inklusiv renovering og reparation af svelleindstøbninger og svellehuller på S-banen i hele Boulevardtunnelen. Foto: Colourbox.dk/ Julie S. Grath

Udført i:

2017-2018

Arbejdsområde:

Byggeledelse 

 

Reference:
Sporfornyelse Valby-Svanemøllen

Udført for:
Banedanmark

Beskrivelse:
Byggeledelse på sporfornyelsen på strækningen Valby-Svanemøllen inkl. Boulevardtunnelen for Banedanmark i 2017. Projektet omfatter fornyelse af 30 sporskifter, 1 krydsningssporskifte, 6 skæringer, ca. 16 km ballastrensning og udveksling af ca. 9 km skinner og 7 km sveller inklusiv renovering og reparation af svelleindstøbninger og svellehuller på S-banen i hele Boulevardtunnelen. Foto: Colourbox.dk/ Julie S. Grath

Udført i:
2017-2018

Arbejdsområde:
Byggeledelse


Reference:

Sporombygning Køge Bugt Banen 

Udført for:

Banedanmark 

Beskrivelse:

Kontraktbyggeleder på renovering og fornyelse af spor, sikringsanlæg, sporskiftevarme, samt afvanding på Køge Bugt Banen for Banedanmark. 

Udført i:

2016-2017 

Arbejdsområde:

Byggeledelse 

 

Reference:
Sporombygning Køge Bugt Banen

Udført for:
Banedanmark

Beskrivelse:
Kontraktbyggeleder på renovering og fornyelse af spor, sikringsanlæg, sporskiftevarme, samt afvanding på Køge Bugt Banen for Banedanmark.

Udført i:
2016-2017

Arbejdsområde:
Byggeledelse


Reference:

Projekteringsledelse Langå-Aalborg 

Udført for:

Banedanmark 

Beskrivelse:

Projekteringsledelse stærkstrøm i forbindelse med sporskiftevarme, fremmednetstik m.v. på strækningen Langå-Aalborg for Banedanmark. Foto: Colourbox.dk/ Gestur Leó Gíslason 

Udført i:

2015-2017 

Arbejdsområde:

Projekteringsledelse 

 

Reference:
Projekteringsledelse Langå-Aalborg

Udført for:
Banedanmark

Beskrivelse:
Projekteringsledelse stærkstrøm i forbindelse med sporskiftevarme, fremmednetstik m.v. på strækningen Langå-Aalborg for Banedanmark. Foto: Colourbox.dk/ Gestur Leó Gíslason

Udført i:
2015-2017

Arbejdsområde:
Projekteringsledelse


Reference:

Fagtilsyn ved Sporfornyelse Nyborg-Odense 

Udført for:

Banedanmark 

Beskrivelse:

Fagtilsyn (stærkstrøm samt kørestrøm) på renovering og fornyelse af ca. 53 km ballastrensning samt fornyelse af ca. 16 sporskifter, ca. 28 km skinner og ca. 27 km sveller på strækningen Nyborg-Odense. Foto: Colourbox.dk/ Knud Erik Christensen 

Udført i:

2016 

Arbejdsområde:

Fagtilsyn 

 

Reference:
Fagtilsyn ved Sporfornyelse Nyborg-Odense

Udført for:
Banedanmark

Beskrivelse:
Fagtilsyn (stærkstrøm samt kørestrøm) på renovering og fornyelse af ca. 53 km ballastrensning samt fornyelse af ca. 16 sporskifter, ca. 28 km skinner og ca. 27 km sveller på strækningen Nyborg-Odense. Foto: Colourbox.dk/ Knud Erik Christensen

Udført i:
2016

Arbejdsområde:
Fagtilsyn


Reference:

Ringsted 2018 FHH 

Udført for:

Banedanmark 

Beskrivelse:

Projektering og udbud af samtlige stærkstrømstekniske discipliner ifm. opgradering af Ringsted station, herunder projektering af perronbelysning, rangerbelysning, sporskiftevarme m.m. 

Udført i:

2015-pågår

Arbejdsområde:

Projektering & udbud 

 

Reference:
Ringsted 2018 FHH

Udført for:
Banedanmark

Beskrivelse:
Projektering og udbud af samtlige stærkstrømstekniske discipliner ifm. opgradering af Ringsted station, herunder projektering af perronbelysning, rangerbelysning, sporskiftevarme m.m.

Udført i:
2015-pågår

Arbejdsområde:
Projektering & udbud


Reference:

Sporombygning Taulov-Padborg 

Udført for:

Banedanmark 

Beskrivelse:

Ass. byggeledelse og fagtilsyn (stærkstrøm samt kørestrøm) på renovering og fornyelse af spor, sikringsanlæg samt afvanding på strækningen Taulov - Padborg. 

Udført i:

2014-2015 

Arbejdsområde:

Byggeledelse & fagtilsyn 

 

Reference:
Sporombygning Taulov-Padborg

Udført for:
Banedanmark

Beskrivelse:
Ass. byggeledelse og fagtilsyn (stærkstrøm samt kørestrøm) på renovering og fornyelse af spor, sikringsanlæg samt afvanding på strækningen Taulov - Padborg.

Udført i:
2014-2015

Arbejdsområde:
Byggeledelse & fagtilsyn


Reference:

Femern Bælt Fixed Link 

Udført for:

Femern A/S 

Beskrivelse:

Udarbejdelse af disposition- og projektforslag ifm. anlæggelse af spor- og kørestrøms- samt sikringsanlæg i den kommende Femern Bælt tunnel/bro som underrådgiver for Ing. Büro Vössing, Tyskland. 

Udført i:

2010-2015 

Arbejdsområde:

Dispositions -og projektforslag 

 

Reference:
Femern Bælt Fixed Link

Udført for:
Femern A/S

Beskrivelse:
Udarbejdelse af disposition- og projektforslag ifm. anlæggelse af spor- og kørestrøms- samt sikringsanlæg i den kommende Femern Bælt tunnel/bro som underrådgiver for Ing. Büro Vössing, Tyskland.

Udført i:
2010-2015

Arbejdsområde:
Dispositions -og projektforslag


+45 76 33 92 00

Programmeret og hosted af nordicweb