Energioptimering

Ønsker din virksomhed energibesparelser?

Langt de største energibesparelser findes i optimering af de tekniske installationer. Hos Bossen & Hansen har vi mange års erfaring indenfor energioptimering indenfor el-området – specielt indenfor kommunale -, statslige og erhvervsmæssige byggerier.

Det er ikke blot "in" at spare på energien. Det er også med til at værne om vores miljø, og det i sig selv kan være en grund for mange til at tænke på energioptimering.

Energirådgivning

Hos Bossen & Hansen hjælper vi dig gerne med rådgivning om energioptimering. Vores rådgivere har mulighed for blandt andet, at give dig indsigt og overblik over de energibesparelser din virksomhed kan opnå, hvilket kan være med til at give besparelser, mulighed for energitilskud samt en grønnere profil.

Hvor meget der kan spares i netop din virksomhed eller i dit byggeri, og hvor stor en investering der kræves er meget individuel, men du er altid velkommen til at ringe til os og få en uforpligtende snak eller for indhentning af et uforpligtende tilbud.

Tilskud til dine energiforbedringer

Der er mange ting man kan gøre, for at spare på energien på el-området, man kan b.la. kigge på:

  • Optimering af belysningen fx skifte nuværende belysning til nyt LED belysningsanlæg.
  • Installering af elspareskinner (intelligent stikdåse).
  • Installering af automatik tænd og sluk-funktion.
  • Det generelle forbrug.
  • Eksisterende anlæg man har i virksomheden.

Der kan være mange penge at hente på energiforbedringer, I henhold til Energiselskabernes Energispareindsats ydes der nemlig tilskud til energiforbedring, det er dog altafgørende at man husker at søge om tilskud inden man går i gang.

Bossen & Hansen kan altid være behjælpelig med udregning af energiforbedringer på det el-tekniske område i forbindelse med renovering eller ombygning.

Lad os hjælpe med en energiscreening:

En energiscreening giver overblikket inden der tages fat på energioptimering - det er sagens kerne. Screeningen viser hvor der er potentiale for optimering set ud fra anlæg, forbrugsmønstre m.m, og giver forslag til optimering af disse.

Vi kan blandt andet være behjælpelige med:

  • Gennemgang af el-tekniske anlæg.
  • Kortlægning af forbrugsmønster.
  • Definere mulige tiltag for energibesparende løsninger.
  • Økonomiske overslag.
  • Styring og koordinering vedr. implementering af energibesparende løsninger.

Referencer indenfor energioptimering


Reference:

Tuborg Boulevard 12, København

Beskrivelse:

Udarbejdelse af dispositionsforslag til og med hovedprojekt for samtlige elinstallationer i forbindelse med ombygningen af kontorlejemål i 4. sals plan på Tuborg Boulevard 12 i Hellerup. Lejemålet udgør en lille del af et ejendomskompleks på i alt 15.000m2 som oprindelig blev designet som kontordomicil for 1 bruger, men ombygges og moderniseres nu med flere brugere som udgangspunkt. Dette udføres i flere etaper med 1etape pr. etage idet der er forskellige lejere som er i drift i dag.

Energioptimering 3. sal: For kommende 3. sal vil der blive projekteret efter anvisningerne DS 12 464-1 DK NA:2015 - Alternativ B og efter kravene i BR-15 om automatisk styring og dæmpning efter dagslysforhold med Dalistyring. Der vil blive stillet yderligere krav til LED armaturerne for både farvetemperatur, CRI-værdi, SDCM-værdi og lifetime. Januar 2018 har vi påbegyndt screening til energirenovering således at alt "papirarbejde" er overstået efter el-projektets udførelse samt udbud og inden entrering med el-entreprenør.

Udført i:

2017-pågår

Arbejdsområde:

Udarbejdelse af dispositionsforslag til og med hovedprojekt samt energioptimering

 

Reference:
Tuborg Boulevard 12, København

Beskrivelse:
Udarbejdelse af dispositionsforslag til og med hovedprojekt for samtlige elinstallationer i forbindelse med ombygningen af kontorlejemål i 4. sals plan på Tuborg Boulevard 12 i Hellerup. Lejemålet udgør en lille del af et ejendomskompleks på i alt 15.000m2 som oprindelig blev designet som kontordomicil for 1 bruger, men ombygges og moderniseres nu med flere brugere som udgangspunkt. Dette udføres i flere etaper med 1etape pr. etage idet der er forskellige lejere som er i drift i dag.

Energirenovering 3. sal: For kommende 3. sal vil der blive projekteret efter anvisningerne DS 12 464-1 DK NA:2015 - Alternativ B og efter kravene i BR-15 om automatisk styring og dæmpning efter dagslysforhold med Dalistyring.
Der vil blive stillet yderligere krav til LED armaturerne for både farvetemperatur, CRI-værdi, SDCM-værdi og lifetime. Januar 2018 har vi påbegyndt screening til energirenovering således at alt "papirarbejde" er overstået efter el-projektets udførelse samt udbud og inden entrering med el-entreprenør.

Udført i:
2017-pågår

Arbejdsområde:
Udarbejdelse af dispositionsforslag til og med hovedprojekt samt energirenovering


Reference:

Kolding Kommune 

Beskrivelse:

Rådgivning i forbindelse med energisparetiltag på elinstallationer, heri PowerPerfector på en skole i Kolding Kommune.

Udført i:

2015

Arbejdsområde:

Rådgivning

 

Reference:
Kolding Kommune

Beskrivelse:
Rådgivning i forbindelse med energisparetiltag på elinstallationer, heri PowerPerfector på en skole i Kolding Kommune.

Udført i:
2015

Arbejdsområde:
Rådgivning


Reference:

Energisparetiltag ved ca. 55-60 forskellige bygninger

Beskrivelse:

Projektledelse og projektering af el-installationer i forbindelse med energisparetiltag ved ca. 55-60 forskellige bygninger /tavleanlæg a'80A - 1250A med spændingsregulering samt optimering af standby-forbrug. Bl.a. udført ved: Klima- og Energiministeriet, Banedanmark, PFA Pension, Lufthavnsparkeringen i Københavns Lufthavne, Rudersdal Kommune(skoler), Furesø Kommune (skoler), Brøndby Kommune (rådhus), Hillerød Kommune (rådhus) og Århus Kommune (skoler og administration) mfl. 

Udført i:

2009-2013

Arbejdsområde:

Projektledelse og projektering i forbindelse med energisparetiltag

 

Reference:
Energisparetiltag ved ca. 55-60 forskellige bygninger

Beskrivelse:
Projektledelse og projektering af el-installationer i forbindelse med energisparetiltag ved ca. 55-60 forskellige bygninger /tavleanlæg a'80A - 1250A med spændingsregulering samt optimering af standby-forbrug. Bl.a. udført ved: Klima- og Energiministeriet, Banedanmark, PFA Pension, Lufthavnsparkeringen i Københavns Lufthavne, Rudersdal Kommune(skoler), Furesø Kommune (skoler), Brøndby Kommune (rådhus), Hillerød Kommune (rådhus) og Århus Kommune (skoler og administration) mfl.

Udført i:
2009-2013

Arbejdsområde:
Projektledelse og projektering i forbindelse med energisparetiltag


+45 76 33 92 00

Programmeret og hosted af nordicweb