Adgangs- og overvågningsinstallationer | Belysningsanlæg | Boliger | Byggeri | Bygningsautomatik | Forsynings­anlæg | Ladestandere | Netværksinstallationer | Projektering | Sikkerhedsbelysning | Stier, veje & vejanlæg | Teknisk dokumentation

Alabu – 144 boliger i Aalborg

Alabu Bolig

2021

Projektering

Gennemgribende, bæredygtig ud- og indvendig renovering og modernisering af almene boliger for Alabu Bolig afd. 18 i Aalborg. Helhedsplanen omfatter bygnings- og energirenovering af i alt 144 almene etageboliger, opført i 1968. Projektet, med et samlet boligareal på over 12.000 m², er udført i totalentreprise med støtte fra Landsbyggefonden og DGNB Sølv-certificeres.

Projektet omfatter total ud- og indvendig opgradering og fornyelse af i alt 144 almene familieboliger fordelt med 72 boliger på 79 m² og 72 boliger på 91 m². De ensartede boligtyper, bestående af 2-5 rums lejligheder i stue, 1. og 2. sal., opdateres til tidssvarende boligstandard og flere forskellige boligtyper til en bredere målgruppe. Bebyggelsen består af 24 identiske opgange i 3 etager fordelt i 4 blokke. Der etableres 48 tilgængelighedsboliger, 24 ombyggede boliger og 72 øvrige boliger. 12 af boligerne renoveres komplet med ændret ruminddeling. Renoveringen udføres med hensyntagen til og genhusning af beboere

Helhedsplanen omfatter ny tagbelægning og efterisolering af tagkonstruktionen, nye facader, nye vinduer og døre overalt, ny udvendig klimaskærm. Altomfattende indvendige ændringer med nye rum, nye køkkener og nye baderum samt nye installationer og overflader. Decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding, nye miljøvenlige udvendige kloakker, altanrenovering med nye altanbeklædninger og energirenovering/indeklimaoptimering. Der etableres elevator i 8 opgange, for at sikre tilgængelighed på alle etager, nye dørtelefonanlæg, kældre med nye udvendige kældertrapper samt renovering og retablering af udearealer.

Bossen & Hansen har projekteret alt el-arbejdet i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt. Bossen & Hansen har b.la. deltaget i møder, afklaret forsyningsforhold med forsyningsselskaber, gennemgået eksisterende bygninger og projekteret el-installationer i de forskellige lejlighedstyper, fælles installationer, terræn og føringsveje i kælder.

Forundersøgelser og registrering, udarbejdelse af projektforslag samt myndigheds- og udførelsesprojekt. El; Projektering af forsynings- og fordelingsanlæg, føringsveje, lavspændingsinstallationer, belysningsanlæg ude og inde, forberedt til ladestandere, elevator-anlæg, ADK og eltavler. Brand; Projektering af brandplaner og brandstrategi med certificeret brandrådgiver samt akustik.

Byggeriet udføres i energiklasse 2020 og certificeres samlet til DGNB Sølv.
Der har i projektet været fokus på tryghed og sikkerhed for beboerne samt bæredygtige materialer, tilgængeligt vedligehold, reducering af fremtidige driftsomkostninger og prioritering af både miljømæssig, byggeteknisk, økonomisk og social bæredygtighed samt teknik og proces.