Funktionsafprøvning

Bygningsreglementet BR18 stiller krav om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen.
De bygningsinstallationer som funktionsafprøvningerne omfatter er:

◾Ventilationsanlæg
at ventilationsanlægget i praksis yder de ventilationsmængder, der anvendes i energibehovsberegningen, der dokumenterer, at bygningen overholder bygningsreglementets energikrav.

◾Varme og køleanlæg
at anlægget i praksis mindst yder tilsvarende de forudsætninger, der anvendes i energibehovsberegningen, der dokumenterer bygningens overholdelse af bygningsreglementets energikrav. Det skal derfor eftervises, at anlægget er indreguleret efter forudsætningerne, og at behovsstyringen fungerer som forudsat.

◾Belysningsanlæg
at det elektriske belysningsanlæg opfylder bygningsreglementets krav for belysningsstyrke, og at styringen af lyset i praksis mindst svarer til den forudsætning, der blev anvendt i energibehovsberegningen, der dokumenterer bygningens overholdelse af bygningsreglementets energikrav. Kravene om funktionsafprøvning gælder også ved udskiftning af eksisterende installationer med nye tilsvarende installationer.

◾Elevatorer.
at elevatoren i praksis opfylder kravet til energiklasse B.

Mange byggerier og renoveringsprojekter i dag bliver afleveret med alvorlige fejl i de tekniske installationer. Det fører ofte til et dårligere indeklima og et højere energiforbrug end forventet. For at forebygge dette stiller bygningsreglementet krav om, at tekniske installationers energimæssige ydeevne og styring skal testes ved en funktionsafprøvning. Det skal ske, efter anlæggene er installeret, og inden de tages i brug. Det er bygningsejerens ansvar, at funktionsafprøvningerne gennemføres, og at udfaldene af afprøvningerne ligger inden for bygningsreglementets krav til den ønskede ydeevne.

Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser. Det er for eksempel, når der installeres en ny bygningsinstallation, der ikke tidligere har været i bygningen. For eksempel et byggeri, der har været ventileret med naturlig ventilation, og som renoveres ved at få installeret et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ligeledes gælder kravene om funktionsafprøvning ved udskiftning af eksisterende installationer med nye tilsvarende installationer. Dokumentation for resultatet af funktionsafprøvningen skal indsendes til kommunen, og opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.

Hvem kan udføre funktionsafprøvning? 
Der stilles ikke krav til hvem, der udfører en funktionsafprøvning. Det anbefales dog, at der anvendes en uvildig tredjepart uden tilknytning til bygherre eller udførende entreprenører. Det anbefales desuden, at udførelsen af funktionsafprøvningen foretages af en uddannet fagperson med relevant måleteknisk viden og erfaring. Bossen & Hansen kan være behjælpelig med funktionsafprøvninger indenfor belysningsanlæg - kontakt os gerne for en uforpligtende snak på 76339200 eller på ces@bossen-hansen.dk.


+45 76 33 92 00

Programmeret og hosted af nordicweb