Byggeledelse

Byggeledelse

Bossen & Hansen har været byggeleder, fagbyggeleder samt ass. byggeleder på en del større og mindre projekter for Banedanmark. 

Som byggeleder har det b.la. været vores opgave at være ansvarlig for:

  • Sikre fremdriften og kvaliteten i infrastrukturarbejdet
  • Ledelse af byggelederorganisationen herunder fagtilsyn
  • Styring af entreprenørers fremdrift, kvalitet og økonomiske krav
  • Gennemgang af udbuds- og kontraktmateriale
  • Kontakten til projektlederen
  • Overdragelse af projekter i afslutningsfasen til teknisk drift 
  • Styring af kvalitet, tid, økonomi, miljø, arbejdsmiljø, jernbanesikkerhed og togdriftens regularitet
  • Indhentning og fremsendelse af CSM- RA dokumentation for tillæg 1 og 2 til TBBST
  • Risikovurderinger
  • Planlægning af ibrugtagninger