Byggeledelse | Common Safety Method - Risk Assesment (CSM-RA) | Fagtilsyn | Jernbane & stationer

Sporombygning Langå-Hobro

Banedanmark

2018-2020

Fagbyggeledelse

I forbindelse med ombygningen på strækningen imellem Langå og Hobro, har Banedanmark foretaget udskiftning af ca. 77 km skinner, sveller, udveksling af ca. 27 sporskifter og udskiftning og rensning af ca. 91 km ballast.
Der er ligeledes blevet ombygget tre overkørsler, etableret ny sporskiftevarme på samtlige sporskifter, udført afvandingsarbejder, vedligeholdelsesarbejder på eksisterende broer samt etablering af 2 nye broer på strækningen, renovering af perrontunnelen i Randers samt etablering af nye perroner på Hobro- og Randers Station.

På Stevnstrup Station (Teknisk station) er alle sporskifter blevet nedlagt og sporerne er blevet fornyet.

På Fårup Station (Teknisk station) er der blevet opbygget ny sporkasse i to spor og udskiftet fire sporskifter samt nedlagt ét. Ballasten er blevet udskiftet og renset.

På Hobro Stationer er skinner og sveller blevet udvekslet, og der er opbygget ny
sporkasse i spor 2 og 3. Syv sporskifter er blevet udvekslet. inkl. forkanterne på perron 2 og 3. Længderne på perronerne er blevet afkortet.

På Randers Station er der foretaget en totalombygning. Alle spor og sporskifter er blevet fjernet på nær et. Perronerne har blandt andet fået ny belægning og ny belysning og gangtunnellen mellem dem er blevet renoveret. Der er blevet etableret tre nye perronspor og et overhalingsspor i et nyt tracé. Ø-perronen mellem spor 4 og 5 er blevet nedlagt, mens de øvrige perroner er blevet afkortet. Der er lavet nye perroner mellem spor 2-3 samt langs spor 1 De to kommandoposter på stationen er blevet nedlagt og der er bygget et nyt sikrings-anlæg (ebilockanlæg) på stationen.

I Randers er de to gamle buebroer på Parkboulevarden og Viborgvej, der er fra henholdsvis 1938 og 1939, blevet revet ned og erstattet af nye broer, der nu har den nødvendige frihøjde til den kommende elektrificering af jernbanen. Begge broer er blevet hævet, og der er blevet bygget en ny vej med cykelstier og fortove.

Bossen og Hansen har udført fagtilsyn (stærkstrøm) samt fagbyggeledelse med ansvar for sikring, stærkstrøm samt tværfaglig koordinering og har været projekteringsleder for stærkstrøm som res-sourceperson for Banedanmark.