Fagtilsyn | Forsynings­anlæg | Kontor & administration | Projektering

Telegade 2, Tåstrup

EjendomsSelskabet Norden

2019

Dispositionsforslag til hovedprojekt

Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C’s omlægning af vejanlæg, medførte flytning af hovedmålertavler i dobbelt transformerstation ved DSB’s hovedsæde på Telegade 2 i Taastrup.

Etablering af nyt kommunalt vej- og cykelstiforløb medførte i 2019 omlægning og flytning af en dobbelt transformerstation, som indeholdt flere hoved- og målertavler for DSB´s hovedsæde (bygning 3) samt TDC-bygninger (bygning 4) på Telegade 2 i Taastrup.

En henvendelse fra Norden Ejendomsselskab (ejer af Telegade 2, bygning 1 +2+3) i slutningen af maj måned 2019 afværgede en fejlplacering af ny transformerstation ca. 30 m fra en eksisterende transformerstation, der forsyner bygning 1 og 2 ved DSB-hovedsæde.

Bossen & Hansen har stået for projekteringsarbejder i forbindelse med flytning og udskiftning af hovedtavler til nyt teknikrum i terræn, samt koordinering med Netselskabet Radius for placering af ny transformerstation. Samlet stikledningsbelastning for bygning 3 + 4 er ca. 900 A.

Bossen & Hansen har ligeledes stået for koordineringen med logbog og varsling til alle implicerede interessenter, herunder forskellige afdelinger i DSB, ved omlægning af eksisterende hovedledninger ind til bygningerne 3+4 samt omkobling af installationer i drift, med max 3-4 timers afbrydelser om natten.

Bossen & Hansen har gennemført dispositionsforslag til hovedprojekt, udbud i fagentreprise, projektgennemgang, opfølgning, tilsyn og afleveringsforretning.