Kontor & administration

Strandgade 27A , København

EjendomsSelskabet Norden

2016-2017

Forprojekt

Udarbejdelse af el-projekt i forbindelse med renovering af storrumskontorer m.m., på adressen Strandgade 27A i København. Ejendommen ombygges og istandsættes og skal indeholde kontorlokaler, mødelokaler, depoter, teknikrum samt køkken- og kantinefaciliteter.  Samlet areal udgør ca. 3.200m2.

Udførsel af tiltag og byggeledelse:

Begge bygningsafsnit i 5 etager samt Atrium med fordelingstrappe er gennemgået og lampetyper samt antal er registreret inden udbuddet. Procon Danmark ApS skulle for bygherre forestå den samlede energiregistrering efter input fra øvrige projekterende.

Vedrøre opgaven energirenoveringsprojekter (screening/projektering/udførsel):

I forbindelse med udførelse af udbudsmaterialet for el-arbejder, er der stillet krav til udskiftning af eksisterende belysning til opfyldelse efter minimumskravene i DS 12 464. Der er ligeledes projekteret efter anvisningerne i BR-10/15 om automatisk styring og dæmpning efter dagslysforhold med Dalistyring.

Der er stillet yderligere krav til LED armaturerne for både farvetemperatur (3000K), CRI-værdi (>90), SDCM-værdi (<3) og til Lifetime (L70/B10 for 50.000h).