Fagtilsyn | Industri & erhverv | Kontor & administration | Projektering

Tuborg Boulevard 12, Hellerup

Pensionskassernes Administration A/S (PKA)

2017-2020

Projektering samt fagtilsyn

I 2017 startede en lang række renoveringer af det eksklusive lejemål i bygningen TB12 på Tuborg Boulevard 12 i 2900 Hellerup.

Bygningen rummer 15.000 m2 kontor med fælles kantine i stueplan og er opdelt i fire fløje med et stort atrium i midten, hvor der er skabt et rigtigt indbydende miljø.

Bossen & Hansen har stået for komplet projektering med tilhørende fagtilsyn for el-entreprisen. Der er lavet komplet tavleanlæg for de fire fløje på hver etage. Disse tavler er designet hver med separat afregning, der gør udskiftning og ombygning af fløje mere fleksibel fremadrettet.

I bygningen er de bedste standarder inden for fiber og netværksinstallationer. For at sikre korteste nedetid er der fremført redundant forsyning. På alle etager er der udført ny sikkerhedsbelysning med flugtvejeskiltning, der er forsynet fra en nymoderne central der overvåger sig selv for fejl. Dette letter arbejdet for driften, som nu ikke skal rundt og tjekke hver enkelt belysning.

I takt med med den store udskiftning af lejere i bygningen, besluttedes det at bygningen skulle laves med KNX-bygningsstyring, for at sikre stor fleksibilitet for omprogrammering i takt med at lejemålene ændrer sig fysisk.

Belysningsanlægget er designet af Overbyen Arkitekter i samarbejde med Anker & Co. Bossen & Hansen har stået for forsyninger, planlægning af dagslys-zoner samt hvordan styringen skulle foregå med DALI-armaturerne.

Lyset styres fra centrale touchpaneler i de forskellige storrumskontorer og møderum. I birum hvor dagslysregulering ikke anvendes styres lyset fra pir-sensorer. Der er i bygningen installeret et stort avanceret BMS-system, som overvåger varme, køl og ventilation og som styres fra touchskærm på driftskontoret.

Foto: Over Byen Arkitekter