Byggeledelse | Common Safety Method - Risk Assesment (CSM-RA) | Fagtilsyn | Jernbane & stationer

Sporombygning Taulov-Padborg

Banedanmark

2014-2015

Byggeledelse & fagtilsyn

Renovering og fornyelse af spor, sikringsanlæg, sporskiftevarme, samt afvanding på strækningen Taulov – Padborg for Banedanmark. Arbejdet omfatter en gennemgribende sporfornyelse af jernbanen mellem Taulov og Padborg. Flere steder på strækningen er skinner, sveller og skærver fornyet. Herudover er syv kilometer spor på fri strækning blevet udskiftet, og fem stationer på hele strækningen fornyet ( b.la. Rødekro station, Vejbæk station og Padborg station).

De gamle træsveller er blevet udskiftet med cirka 14.000 nye betonsveller og over 25.000 tons skærver er blevet påfyldt. For at kunne udnytte sporspærringen mellem Vamdrup og Vojens optimalt,  er der blevet renoveret fem broer samt tre overkørsler på hele strækningen mellem Taulov og Padborg parallelt med sporarbejdet.

Sporarbejdet blev gennemført i 4 etaper:

  • Etape 1: Sporarbejde i Taulov
  • Etape 2: Sporarbejdet i Rødekro, Vejbæk og Padborg
  • Etape 3: Udveksling af sporskifter i Vejbæk
  • Etape 4: Sporarbejdet i Tinglev og Padborg samt strækningen Tinglev – Vejbæk

Arbejdet har omfattet:

  • Fornyelse af fem stationer
  • Fornyelse af syv km spor på fri strækning
  • Udskiftning af 20 sporskifter
  • Renovering af tre overkørsler
  • Renovering af 5 broer

Bossen & Hansen har udført: Ass. byggeledelse og fagtilsyn (stærkstrøm samt kørestrøm)