Fagtilsyn

Fagtilsyn

Hos Bossen & Hansen A/S tilbyder vi fagtilsyn på følgende områder:

 • Elinstallationer, byggeri
 • Stærkstrømsanlæg, jernbanen
 • Kørestrømsanlæg, jernbanen  

Fagtilsyn, byggeri:

 • Planlægning af tilsynet iht. udarbejdede tidsplaner
 • Sikre at entreprisen fagligt gennemføres i henhold til foreliggende projekt- og aftalegrundlag
 • Kvalitetssikring af egne projekter ved stikprøveudtagning
 • Udfyldelse af tilsynsplaner
 • Deltagelse i byggemøder og rapportering til byggeledelsen/bygherren
 • Løbende kontrollere at KS-dokumentationen er tilstrækkelig og korrekt udført
 • Medvirken ved aflevering
 • Indsamling af entreprenørens kvalitetssikringsdokumenter

Fagtilsyn, jernbanen:

 • Faglig støtte og rådgivning overfor byggeledelsen og projektets øvrige organisation
 • Opsyn på udførelse af stærkstrømstekniske installationer iht. banenormer m.m.
 • Afklaring af uforudsigelige problemstillinger under udførelse
 • Gennemgang af alle udførte installationer før idriftsættelse efter Banedanmarks gældende regler.
 • Opfølgning og godkendelse af as-built tegninger
 • Løbende kontrollere at KS-dokumentationen er tilstrækkelig og korrekt udført