Byggeri | Fagtilsyn | Laboratorier | Undervisning

Syddansk Universitet – Nyt Sund

Vejdirektoratet

2021-2022

Fagtilsyn

Bossen & Hansen er underrådgiver på fagtilsyn stærkstrøm for EKJ Rådgivende Ingeniører på det 50.000 m² store Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet i Odense. Med sin placering mellem Syddansk Universitet og universitetshospitalet vil Nyt Sundhedsfagligt Fakultet naturligt indtage en særlig plads på det sundhedsfaglige verdenskort og, som bindeled mellem teori og praksis, forskning og behandling, give optimale forhold for et forskningsmiljø i international særklasse og et stærkt center for undervisning og innovation.

Projektet omfatter projektering af særinstallationer for laboratorier, herunder stinkskabs- og rumautomatik for dyrestalde og sektionsstuer m.v., eksempelvis 5.000 m² dyrestalde for store og små dyr (ca. 7.000 musebure) med SPF-stalde for immundefekte dyr og kl. 2 stald for arbejder med GMO. Smådyrsstaldene opbygges med IVC-reoler og MRFB (multi rack fan blower) og tilhørende automatiserede strøelses- og foderanlæg samt burvaskemaskine.

Konkret skal forskningsmiljøer/laboratorier placeres nær relevante samarbejdspartnere. F.eks. placeres Retsmedicinsk Institut og Anatomi syd for Killerup Rende nær Nyt OUH’s patologiske afdeling, og undervisningsområdet til færdighedstræning placeres centralt i koblingszonen i sammenhæng med Nyt OUH’s lokaler til færdighedstræning og klinisk undervisning.