Industri & erhverv

Meyer Kantiner, København

Meyer Kantiner A/S

2015-2016

Dispositionsforslag til og med hovedprojekt

Komplekset Hedegaardsvej 88 er en kontorejendom i flere etager og med kælder med depoter, personalefaciliteter samt teknikrum. I stueplan er der ved hovedindgang indrettet med fælles kantine med tilhørende kantinekøkken samt kontorer.

Kantinekøkken og nærved liggende kontorer ombygges til storkøkken ”Meyer Kantiner A/S” for udbringning af flere tusinde kuverter dagligt. Samlet areal for om- og tilbygningen er ca. 1.600m2 ekskl. kælderplan.

Bossen & Hansen har forestået el-projektering fra dispositionsforslag til og med hovedprojekt.