Funktions­afprøvning

FUNKTIONSAFPRØVNING: EN LOVMÆSSIG OG NØDVENDIG PROCEDURE 

Bygningsreglementet BR18 kræver, at en funktionsafprøvning udføres på en række bygningsinstallationer før bygningen, tages i brug. Disse funktionsafprøvninger gælder for installationer inden for områder som ventilation, varme- og køleanlæg, elevatorer og belysningsanlæg. Her kommer Bossen & Hansen ind i billedet, som en pålidelig partner i udførelsen af disse funktionsafprøvninger. 

Betydningen af Funktionsafprøvning 

Desværre bliver mange byggerier og renoveringsprojekter i dag afleveret med alvorlige fejl i de tekniske installationer. Dette kan ofte føre til et forringet indeklima og et højere energiforbrug end forventet. For at forebygge dette, kræver bygningsreglementet, at de tekniske installationers energimæssige ydeevne og styring skal testes ved en funktionsafprøvning. Det skal ske efter installationerne er opsat, og inden de tages i brug. 

Hvem har Ansvaret? 

Det er bygningsejerens ansvar, at funktionsafprøvningerne gennemføres og at resultaterne af afprøvningerne overholder bygningsreglementets krav. Kravene i bygningsreglementet gælder ikke kun for nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, når der foretages ændringer, der har indvirkning på bygningsreglementets bestemmelser. 

Belysningsanlæg 

Vi hos Bossen & Hansen kan hjælpe med funktionsafprøvninger indenfor belysningsanlæg. Det indebærer, at det elektriske belysningsanlæg overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, og at styringen af lyset i praksis mindst svarer til den forudsætning, der blev anvendt i energibehovsberegningen. 

Hvem kan Udføre Funktionsafprøvning? 

Selvom der ikke stilles specifikke krav til hvem, der udfører en funktionsafprøvning, anbefales det, at der anvendes en uvildig tredjepart, uden tilknytning til bygherren eller de udførende entreprenører. Desuden anbefales det, at funktionsafprøvningen udføres af en uddannet fagperson med relevant måleteknisk viden og erfaring. 

Vores Rolle 

Som professionelle i branchen, er Bossen & Hansen klar til at bistå med funktionsafprøvninger indenfor belysningsanlæg og andre tekniske installationer. For en uforpligtende samtale om dine behov for funktionsafprøvning, kontakt os venligst på 76339200 eller på ces@bossen-hansen.dk. Vi er her for at sikre, at din bygning ikke blot overholder lovmæssige krav, men også fungerer på det mest optimale niveau for dig og dine brugere. 

Vi er også behjælpelige med..

LadestandereEnergioptimeringSolcelle rådgivning og meget mere. Find alle vores ydelser oppe i menuen.