Funktions­afprøvning

Lovmæssig funktionsafprøvning jf. bygningsreglementet

Bygningsreglementet BR18 stiller krav om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. Funktionsafprøvningerne omfatter bygningsinstallationer indenfor ventilationsanlæg, varme og køleanlæg, elevatorer samt belysningsanlæg.

Mange byggerier og renoveringsprojekter bliver i dag afleveret med alvorlige fejl i de tekniske installationer. Det fører ofte til et dårligere indeklima og et højere energiforbrug end forventet. For at forebygge dette stiller bygningsreglementet krav om, at tekniske installationers energimæssige ydeevne og styring skal testes ved en funktionsafprøvning. Det skal ske, efter anlæggene er installeret, og inden de tages i brug. Det er bygningsejerens ansvar, at funktionsafprøvningerne gennemføres, og at udfaldene af afprøvningerne ligger inden for bygningsreglementets krav til den ønskede ydeevne.

Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser. Det er for eksempel, når der installeres en ny bygningsinstallation, der ikke tidligere har været i bygningen. Ligeledes gælder kravene om funktionsafprøvning ved udskiftning af eksisterende installationer med nye tilsvarende installationer. Dokumentation for resultatet af funktionsafprøvningen skal indsendes til kommunen, og opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.

Funktionsafprøvninger indenfor belysningsanlæg

Bossen & Hansen kan være behjælpelig med funktionsafprøvninger indenfor belysningsanlæg som omfatter at det elektriske belysningsanlæg opfylder bygningsreglementets krav for belysningsstyrke, og at styringen af lyset i praksis mindst svarer til den forudsætning, der blev anvendt i energibehovsberegningen, der dokumenterer bygningens overholdelse af bygningsreglementets energikrav. Kravene om funktionsafprøvning gælder også ved udskiftning af eksisterende installationer med nye tilsvarende installationer.

OBS: Funktionsafprøvning af belysningsanlæg gælder jf. BR18 kun arbejdsrum og fælles adgangsveje såsom fx. trappeopgange i boligbyggerier.

Hvem kan udføre funktionsafprøvning?

Der stilles ikke krav til hvem, der udfører en funktionsafprøvning. Det anbefales dog, at der anvendes en uvildig tredjepart uden tilknytning til bygherre eller udførende entreprenører. Det anbefales desuden, at udførelsen af funktionsafprøvningen foretages af en uddannet fagperson med relevant måleteknisk viden og erfaring. Bossen & Hansen kan være behjælpelig med funktionsafprøvninger indenfor belysningsanlæg – kontakt os gerne for en uforpligtende snak på 76339200 eller på ces@bossen-hansen.dk.