Common Safety Method – Risk Assesment (CSM-RA)

Common Safety Method – Risk Assesment (CSM-RA)

CSM-RA står for Common Safety Method – Risk Assessment og står for en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering af jernbanesystemet.

Forordningen (402/2013) trådte i kraft d. 23. maj 2013, med anvendelse fra d. 21. maj 2015. Den fælles sikkerhedsmetode skal benyttes, når der foretages ændringer af jernbanesystemet, det kan fx være tekniske, driftsmæssige eller organisatoriske ændringer.

Fareidentifikation er en del af risikostyringsprocessen, som er foreskrevet af CSM-RA-forordningen og forordningen definerer fare som ”en situation, der kunne føre til en ulykke”. En ”fare” ses som potentialet for at der opstår en situation eller hændelse, som kan være en direkte årsag til en ulykke.

Bossen & Hansens banefolk gennemgår løbende efteruddannelser og kurser og de har derfor bl.a. også været på kursus i Grundlæggende risikostyring, Grundlæggende CSM samt Videregående CSM. Vi kan b.la. være behjælpelige med udarbejdelse af systemdefinition, farelog, sikkerhedsplan samt indsamling af nødvendig dokumentation for opnåelse af ibrugtagningstilladelse samt dokumentation for tillæg 1 samt tillæg 2. 

Du kan læse den nye forordning om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering nr. 402/2013 (CSM-RA) HER (link til https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:121:0008:0025:DA:PDF