Byggeledelse | Common Safety Method - Risk Assesment (CSM-RA) | Jernbane & stationer

Sporombygning Køge Bugt Banen

Banedanmark

2016-2017

Byggeledelse

Banedanmark har foretaget en gennemgribende fornyelse på den travle og nedslidte Køge Bugt-bane. Projektet har b.la. involveret:

– Sporfornyelse mellem Hundige og Køge

– Reparation af 26 broer mellem Hundige og Køge

– Udskiftning af kørestrømsanlæg mellem Dybbølsbro og Køge

Kørestrøm: Det eksisterende kørestrømsanlæg mellem Køge og Dybbølsbro blev skiftet ud og der blev monteret og justeret køreledninger mellem de nye kørestrømsmaster. Før arbejdet gik i gang var der op til 70 meter mellem kørestrømsmasterne der medførte store udsving af køreledningen ved stærk vind, som betød, at togene måtte nedsætte hastigheden på strækningen. De nye master blev placeret med ca. 60 meters afstand (tættere ved stationer og i kurver), på den måde blev kørestrømsanlægget mere stabilt for især vindbelastning. Arbejdet blev udført ved, at der først blev rammet nye mastefundamenter i jorden langs banen på hele strækningen, efterfølgende blev de nye master monteret.

Sporfornyelse:

• ombygning af 44 km spor med nye skinner og sveller

• rensning af skærver af i alt 31 km spor

• udskiftning af skærver i samlet 8 km spor

• udskiftning af 31 sporskifter

Bossen & Hansen har været kontraktbyggeleder på projektet med ansvar for kvalitet, fremdrift og økonomi samt indhentning af CSM-dokumentation for tillæg 1 og 2, på renovering og fornyelse af spor, sikringsanlæg, sporskiftevarme, samt afvanding.