Fagtilsyn | Jernbane & stationer | Projektering

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Banedanmark

2017-2023

Projekteringsledelse og fagtilsyn

Folketinget besluttede i 2013 at afsætte knap 300 mio. kr. til den nye bane der b.la. skal gøre det nemmere for de mange rejsende, til og fra Aalborg Lufthavn, at komme til og fra Aalborg.

De første 950 meter af den nye bane er anlagt på det nuværende baneterræn ved Lindholm Station og følger sporene mod Hjørring det første stykke. Nord for klargøringscenteret drejer banen fra og går gennem en mindre del af kolonihaveområdet Voerbjerglund, inden den krydser Lindholm Å på en ny ca. 19 meter lang bro. Åen er i forbindelse med projektet omlagt på en ca. 90 meter lang strækning for at begrænse længden af broen.

Banen er herefter ført tværs over den tidligere losseplads, inden den passerer Thistedvej, en ny vejbro og tilhørende dæmning fører Thistedvej over den nye bane. Broen og dæmning har en samlet længde på 550 meter, og broen er 8 meter høj på det højeste punkt. Højden sikrer, at der er plads til kørestrømsanlægget til den kommende elektrificering af lufthavnsbanen. Banen fortsætter nord om Lergravssøerne og videre ud langs Lufthavnsvej.

Ved lufthavnens forplads har Banedanmark etableret en klargøringsplads der erstatter den nedlagte plads ved Lindholm Station. Der er ligeledes etableret en ny station i umiddelbar tilknytning til lufthavnsbygningen. Stationen består af en 180 meter lang ø-perron, der kan betjene tog på op til 204 meter.

Banen er placeret ca. 1 meter over terræn og har en samlet længde på ca. 3 kilometer. Togene kan på den nye strækning køre med en hastighed på op til 80 km/t.

Bossen & Hansen har været tilknyttet projektet som projekteringsledelse og fagtilsyn på strækstrøm under en ressourcekontrakt for Banedanmark.