Fagtilsyn | Jernbane & stationer

Ringsted 2018 FHH

Banedanmark

2015-2020

Projektering & udbud

Ringsted 2018 FHH

For at gøre klar til den nye bane København-Ringsted, var det nødvendigt at ombygge Ringsted Station, så den kunne tage imod den øgede trafikmængde, der består af tog fra flere spor samt tog med højere gennemkørselshastighed. Opgraderingen er udført i stadier for at opretholde togtrafikken bedst muligt.

Projektet omfatter udover den 56 km dobbeltsporede jernbanestrækning en ny togstation, motorvejs- og vejkrydsninger, veje, støttevægge, tilretning af hele bane- og stationsområdet ved Ringsted med videre.

Bossen & Hansen har indgået i projektgruppe for el-fagene, der består af disciplinerne kørestrøm, stærkstrøm, BPU (potentialudligning) og føringsveje, og har udført udbudsmaterialet for de stærkstrømstekniske discipliner i alle stadier, herunder nyetablering og udskiftning af tavleanlæg, sporskiftevarmeanlæg, perron- og rangerbelysning, samt forsyninger til teknikhytter, pumper og diverse tekniske anlæg.

Projektering er udført efter de på området gældende regler og normer, heriblandt Banedanmarks egne banenormer og krav til teknisk dokumentation, TSI-krav, belysningsnormer mv.

Der er etableret forsyninger til syv nye hovedtavler i størrelsesorden fra 200 A til 400 A, med tilslutninger til elforsyningens kabelskabe og transformerstationer på flere steder i byen. Disse hovedtavler forsyner igen adskillige undertavler og banetekniske anlæg, heriblandt sporskiftevarmeanlæg, der trækker større effekter over længere distancer.
De lange kabeltræk stiller særlige krav til kabeldimensioneringen.

Udover projektering til udbud, har Bossen & Hansen bistået med registrering af eksisterende forhold, koordinering af bygherreleverancer, fagtilsyn for stærkstrøm, ajourføring af eksisterende dokumentation samt udarbejdelse af som-udført dokumentation.