Nødstrøms­anlæg

Nødstrømsanlæg

I takt med at der bliver sat større og større krav til forsyningssikkerhed, har vi som el-rådgivere oplevet en forøget efterspørgsel på projektering af nødstrømsanlæg. Virksomheder der ønsker at sikre kritiske it-installationer, for urenheder i nettet og backup for mindre strømudfald, har vi stor erfaring med at projektere og implementere UPS-anlæg til at afhjælpe dette problem. Størrelsen af UPS-anlæg afhænger af installationernes størrelse, lige fra mindre racks til store datacentre. UPS-anlæg bruges også som backup til sikkerhedsinstallationer.

UPS-anlæg er oftest en del af en generatorløsning. Det tager ca. 5 min inden en generator er synkroniseret og oppe at køre. I den tid er det UPS-anlægget der sørger for strømmen.

Når generatoren er i gang, kan installationen køre i timevis.

I større erhvervsejendomme ønskes det ofte at installationer skal kunne køre i ø drift. Til det har vi udført store generator anlæg som kan holde installationerne i live i flere timer.