Kontor & administration

PostNord, København

PFA Blue Star Ejendomme

2015-2017

Funktionsudbud

Hedegaardsvej 88, København – Omdannelse af lejemål

Udarbejdelse af funktionsudbud til udsendelse i hovedentreprise i forbindelse med at PostNord ’s nye landekontor flytter ind i nye lokaler på Hedegaardsvej 88 i København.

Ca. 11.500m2 lyst og luftigt kontorhus med moderne faciliteter, skal danne rammen om PostNord Danmarks administrativt personale.

Udførsel af tiltag og byggeledelse:

Bygningsafsnittet for Post Nord er gennemgået og lampetyper samt antal er registreret inden udbuddet af CBRE, som sammen med Siemens (CTS) skulle forestå den samlede energiregistrering efter input fra øvrige projekterende.

Vedrøre opgaven energirenoveringsprojekter (screening/projektering/udførsel):

I forbindelse med funktionsudbud, er der stillet krav til udskiftning af eksisterende belysning til opfyldelse efter minimumskravene i DS 12 464 og der er projekteret efter anvisningerne i BR-10/15 om automatisk styring og dæmpning efter dagslysforhold med Dalistyring.

Der er stillet yderligere krav til LED armaturerne for både farvetemperatur (3000K), CRI-værdi (>90), SDCM-værdi (<3) og til Lifetime (L70/B10 for 50.000h).