Brandtekniske installationer | Byggeri | Bygningsautomatik | Drift og vedligehold | Energioptimering | Fagtilsyn | Kontor & administration | Netværksinstallationer | Projektering | Teknisk dokumentation

The Cube – Naturlig ventilation

PKA

2022

Projektering, KNX og fagtilsyn

Bygningen The Cube er opført i 2002 som domicilejendom. I 2012 blev det besluttet at ændre ejendommen til flerebrugerhus inkl. dertilhørende fællesarealer såsom kantine og mødelokaler.

I slutningen af 2021 blev det konstateret at der var flere indeklimaproblemer herunder:

  • WM-anlægget fungerede ikke som oprindelig tiltænkt.
  • Der var risiko for dårlig luftkvalitet, da brugerne ikke åbnede facadevinduerne ved brug af trykknap under vinduerne.
  • Risiko for trækgener. Da ovenlysvinduerne åbnede separat
  • WM-anlægget regulerede ikke, da vinduerne åbnede/lukkede efter et ur. Dette medførte, at kontorområder ikke blev ventileret ift. behov.
  • Manuel åbning af vinduer i arbejdstiden. Hvis brugerne (dog undtaget brugerne hos en lejer) skulle have frisk luft i dagtimerne skulle de åbne vinduer selv – dette skete sjældent.
  • Naturlig ventilation hos en lejer fungerede ikke optimalt.

Domicilejendommen blev opført med WM-24V standard kædemotorer som løbende er blevet udskiftet og vedligeholdt. Men ifm. flere indeklimaproblemer blev det besluttet at opgradere anlægget komplet til Motorlink motorer (NV-Advance). Hvilket også medførte udskiftning af samtlige vinduesmotorer, controllere, brandcentraler og nye installationer for disse (nye kabler, nye føringsveje, nye controllere, nye KNX-tavler). Samtidig blev den mekaniske ventilation opgraderet med flere og nye afgreninger i lejemålene, nye spjældmotorer, nye tryktransmittere samt eftermontering af brandrøgspjæld i alle ventilationsskakter.

NV-Advance-anlægget (Naturlig ventilation) og den mekaniske ventilation fungerer efterfølgende som totalt komfortanlæg, fordi der opnår samspil imellem de to ventilationstyper hvor energien udnyttes bedst muligt ift. de ønskede behov. Brugerne kan efter behov selv overstyre facadevinduerne vha. KNX-skærme som er placeret rundt omkring i lejemålene. Udover overstyringen er anlægget fuldautomatiseret og får inputs fra både temperatur/Co2-følere i bygningen, på etagerne, samt vejrstationer på taget. Al kommunikation foregår over KNX og BacNet. WM-Anlægget kommunikerer også med bygningens CTS-anlæg så der opnås optimal udnyttelse og brug af bygningens 5 ventilationsanlæg, så der ikke bruges unødig energi.

I alt omhandler projektet 163 tagvinduer og ca. 300 facadevinduer.