Forsynings­anlæg

Rådgivning tavleudskiftning

FORS A/S

2019-2020

Projektering og udbud

Fors Vand Roskilde A/S skal have udskiftet i alt 2 stk. hovedforsyningstavler fordelt på Margrethehåb og Hornsherredværket. Opgaven består i at udarbejde udbudsmateriale ifm. udbud på tavleudskiftning. Rådgivningen dækker planlægning af udførsel, udarbejdelse af udbudsmateriale ift. udskiftning af el-, SRO- og generatortavler samt ideoplæg. Kravet fra bygherre har været at finde en rådgiver med bred erfaring ift. dimensionering og udskiftning af el- og styretavler på kritisk infrastruktur.

Beskrivelse af ydelsen:

Registrering af eksisterende forhold, projektering og udbud af 2 hovedtavleanlæg i henhold til opgavebeskrivelse.

Registrering af eksisterende forhold:

For hver af de eksisterende hovedtavleanlæg udføres en total gennemgang og opmåling, som danner grundlag for en komplet dokumentation indeholdende hovedstrømskredse, tilslutningsdiagrammer for hoved- og signalkredse samt overordnede komponentspecifikationer, således dette indgår i det samlede udbudsmateriale.

Udbud:

Projektet udføres til udbud i fagentreprise som et samlet udbud til el-entreprenører, der selv vælger tavlefabrikant. B&H gennemgår alle tilbud samt udfører indstilling af el-entreprenør. Med valgt el-entreprenør udføres projektgennemgang, telefonisk projektopfølgning samt tilsyn.

Projektering:

Dispositionsforslag, projektforslag og forprojekt indeholdende:

  • Projektopstartsmøde
  • Gennemgang af eksisterende forhold og dokumentation, øvrige forhold, tavleanlæg og tilsluttede strømkredse.
  • Afklaring af eksisterende og nye forsyningsforhold med Fors/elforsyning.
  • Hovedtavlers tegningsdokumentation i PC-Schematic
  • Udarbejdelse af kortfattet el-beskrivelse og tilbudsliste for hovedtavler opbygning som et samlet projektforslag til godkendelse ved bygherre m.fl.
  • Revision af projektforslag til endeligt forprojekt til udsendelse i licitation

Hovedprojekt indeholdende:

  • Deltagelse i fælles projekterings- og granskningsmøde for videre bearbejdning af ideoplæg til strategi for omkobling / implementering / procedurer.