Boliger | Byggeri | Stier, veje & vejanlæg

Præstevænget, Vejen

Haderslev Andelsboligforening (HAB)

2018

Dispositionsforslag til og med hovedprojekt

Projektet består af opførelse af nyt boligbyggeri for HAB på 52 almennyttige familieboliger fra 88-115 m². De 52 boliger er fordelt på 4 punkthuse med 13 boliger i hver, fordelt på 5 etager. Alle lejligheder får terrasse, altan eller tagterrasse.

Boligselskabet HAB, UdviklingVejen og Vejen Kommune har samarbejdet om mulighederne for at binde området sammen med midtbyen, herunder b.la. opførelse af naturlegeplads samt en stiforbindelse langs Vejen å.

Projektet udføres til udbud i fagentreprise til hovedentreprenør og Bossen & Hansen har udarbejdet dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt samt projektopfølgning vedr. elinstallationer. Bygningerne udføres som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele, mens facader udføres med skalmure af tegl.

Bossen & Hansen har udført arbejdsbeskrivelse til elevatorentreprisen, afklaring af forsyningsforhold med forsyningsselskab SE samt antenne og teleudbyder. Vi har ligeledes udført projektering og optegning af elinstallationer for lejlighedstyperne, trappeopgang med elevator, teknikrum samt projektering og optegning af diagrammer for stik- og hovedledninger samt specifikationer for el-tavleanlæg og gennemsyn af elementtegninger for elinstallationer.

Under lysteknik har vi udført projektering og optegning af komplet belysningsanlæg for vej-, sti- og P-pladsbelysning. Udvendig belysning på boligblokke følger samme designserie som vej- sti- og P-pladsbelysningen, og skaber helhedsfornemmelse for beboerne, hvor behageligt og blændfrit lys følger en, helt fra gade og ind i hus.

Lys i trappeopgange harmonerer godt sammen med det udvendige lys, da lyset har samme farvetemperatur som det udvendige belysningsanlæg og lystændinger i indgangspartierne styres fra samme kilde, som det udvendige. Lyset i trappeopgangene styres endvidere ud fra tilstedeværelsessensorer og målt dagslysindfald, og tilgodeser krav om belysning i fælles adgangsveje.

Planlægning og lysberegning er foretaget i beregningsprogrammet DIALux, for at kunne dokumentere overholdelse af vejreglerne.

Byggeperiode: juni 2018 til februar 2020.